glowna co to jest kontakt
Zasady > Prawa Autorskie

2007-04-18Prawa Autorskie

Wszystkie materiały, dokumenty, grafiki i inne pliki tworzące system TELEAKADEMIA są własnością Spółki MASTER TELECOM, o ile nie zostały oznaczone inaczej.

  • Zawartość wszystkich stron, e-maili i publikacji w systemie TELEAKADEMIA podlega ochronie prawa autorskiego.
  • Znaki towarowe w systemie TELAKADEMIA zostały użyte w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.
  • Prawa autorskie artykułów publikowanych w systemie TELEAKADEMIA należą do ich autorów. MASTER TELECOM zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na tej stronie tylko w celach prywatnych.
  • Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z MASTER TELECOM.
  • MASTER TELECOM zezwala na rozpowszechnianie zawartości tylko tych stron, które zawierają odpowiednie zezwolenie w ich treści pod warunkiem, że kopiujący będzie przestrzegał zaleceń podanych razem z zezwoleniem.
  • Użytkownicy i klienci systemu TELEAKADEMIA akceptują, że samodzielne interpretowanie oraz opieranie się na opiniach, radach, oświadczeniach, notatkach i rysunkach publikowanych w systemie stanowi działanie na własne ryzyko. MASTER TELECOM nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.