glowna co to jest kontakt
Zasady > Polityka prywatności

2007-04-18Polityka prywatności

Każdego klienta i użytkownika systemu TELEAKADEMIA obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie:
http://www.teleakademia.pl/info/polityka_prywatnosci/

Zasady ogólne

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: TELEAKADEMIA nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów i użytkowników.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu TELEAKADEMIA oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez system TELEAKADEMIA.

System TELEAKADEMIA oferuje wszystkim użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas jakichkolwiek informacji jak również rezygnacji z naszych usług.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu TELEAKADEMIA możesz zostać poproszony o podanie adresu e-mail oraz niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych może wstrzymać lub zablokować czynność, którą te dane dotyczyły.

Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą systemu TELEAKADEMIA oraz w realizacji usług opartych o dane geograficzne.

Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników systemu TELEAKADEMIA.

Subskrypcja newslettera

Zaprenumerowanie wiadomości mailowych w systemie TELEAKADEMIA wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do bazy mailingowej w systemie TELEAKADEMIA.

Bezpłatne i płatne kursy e-mailowe

Zaprenumerowanie kursów mailowych w systemie TELEAKADEMIA wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Płatne kursy mailowe wymagają dokonania zapłaty.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do bazy mailingowej w systemie TELEAKADEMIA.

Udział w kursie dodaje dane do bazy mailingowej newslettera w systemie TELEAKADEMIA.

Niezapowiedziane wiadomości

TELEAKADEMIA zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości przyjmujemy informacje odnoszące się bezpośrednio do systemu TELEAKADEMIA, w tym kursów, usług i produktów (np. nowości, zmiany, promocje), jak również listy np. życzenia, komentarze, itp.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez TELEAKADEMIA wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

W przypadku płatności internetowych obsługę klientów przejmuje serwis Platnosci.pl. W tym przypadku tylko system Platnosci.pl zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze Platnosci.pl znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary systemu TELEAKADEMIA mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub obsłużenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Zabezpieczenia

System TELEAKADEMIA zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę powierzonych danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.

Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez użytkowników i klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki prywatności prosimy o kontakt przez FORMULARZ.