glowna co to jest kontakt

Polecają nas:

Wspólna oferta przynosi już efekty

"Zespół TELEAKADEMII podchodzi profesjonalnie nie tylko do integracji systemów, ale również do edukacji. Ich prezentacje są genialne i sami wykorzystujemy je do naszych działań marketingowych."

Daniel Żukowski
Product Manager, Konsorcjum FEN
Kursy Online > Wdrożenie IP PBX COMPACT

2007-07-16Wdrożenie IP PBX COMPACT

Prezentacja pełnego wdrożenia systemu IP PBX COMPACT. Usprawnienie komunikacji wewnątrz małych i średnich organizacji ma wpływ zarówno na podniesienie komfortu pracy jak i obniżenie kosztów działalności. Potwierdza to przykład firmy ENVIA.


Wstęp

Envia jest firmą znaną na polskim rynku badań biologicznych wód morskich i śródlądowych. Envia dostarcza i serwisuje specjalistyczny sprzęt badawczo - pomiarowy do badań środowiskowych morskich i lądowych.
Biuro Envia obsługuje dwa oddzielne obszary zleceń, dlatego w strukturze organizacyjnej działają dwa niezależne stanowiska sekretarskie.
Dotychczas Envia posiadała 4 linie telefoniczne od lokalnego operatora. Linie były bezpośrednio zakończone przez 2 aparaty telefoniczne i 2 faksy.

Zadanie

Ze względu na rozbudowę biura, rosnącą ilość stanowisk pracy oraz potrzebę usprawnienia komunikacji firma Envia zwróciła się do TELEAKADEMII o przygotowanie projektu optymalnego systemu w technologii IP.

Oczekiwania obejmowały:
 • dostawę i instalację centralki IP PBX z możliwością dalszej rozbudowy
 • pełną obsługę komunikacji biurowej, z uwzględnieniem dwóch sekretariatów
 • systemową obsługę zewnętrznych połączeń nieodebranych
 • uruchomienie firmowej poczty głosowej
 • możliwość prowadzenia rozmów przez Internet (korzystniejsze ceny)

Rozwiązanie

W uzgodnieniu z menedżerami Envia, zaprojektowaliśmy kompletny system Telefonii IP oparty na IP PBX COMPACT, optymalnie dostosowany do aktualnych potrzeb firmy. Jednocześnie przewidzieliśmy możliwość uzupełnienia ilości Aparatów IP, zwiększenia ilości linii miejskich czy nawet upgrade systemu o serwer IP PBX MASTER.


System składa się z:
 • IP PBX COMPACT
 • Bramka analogowa (4 linie)
 • 8 Aparatów IP z modułami bezprzewodowymi
 • Router Bezprzewodowy
 • 2 Faksy
System jest podłączony do:
 • 4 linie analogowe operatora lokalnego
 • 2 konta operatorów VoIP poprzez lokalny Internet szerokopasmowy

Wdrożenie

Wdrożenie trwało 1 tydzień. Uzgodnienia - dostawa sprzętu - szkolenia. Dzięki zastosowaniu sieci bezprzewodowej sama instalacja była praktycznie natychmiastowa i nieinwazyjna. Cały sprzęt dostarczyliśmy wcześniej skonfigurowany a podłączenie do linii telefonicznych przeprowadziliśmy po godzinach pracy biura nie zakłócając pracy sekretariatów.

Wdrożenie zawierało:
 • rozpoznanie potrzeb i wykonanie projektu
 • dostawę i instalację sprzętu
 • konfigurację usług oraz przepływu połączeń wewnętrznych
 • wprowadzenie zapowiedzi słownych, obsługujących automatycznie nieodebrane połączenia
 • aktywację kont u operatorów VoIP i PSTN
 • szkolenia dla pracowników

Korzyści

Firma korzystała już wcześniej z lokalnego operatora alternatywnego, stąd przy połączeniach VoIP osiągnięto oszczędności na poziomie 30-40% w stosunku do poprzedniego dostawcy. Dużą zmianą w funkcjonowaniu firmy jest komfort codziennego używania Aparatów IP - ich mobilność oraz szybki dostęp do wszystkich usług dodatkowych jak szybkie przekierowania czy poczta głosowa.

Osiągnięte cele:
 • usprawnienie komunikacji wewnętrznej
 • obniżenie kosztów połączeń wychodzących
 • pełna mobilność aparatów w ramach sieci bezprzewodowej
 • stałe wsparcie techniczne w ramach opieki serwisowej

Komentarz Envia

"To niewiarygodne! Jak szybko udało im się wdrożyć u nas ten system! Teraz w końcu mamy w firmie telefonię na europejskim poziomie ... a nasi kontrahenci w Irlandii zauważyli to od razu." - Stanisław Rzyski, CEO, Envia.

Pomorski Ośrodek Badań Środowiska ENVIA Sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
Tel. (58) 735 11 51