glowna co to jest kontakt
Partnerzy > Master Telecom

Master Telecom

Master Telecom projektuje, wdraża i nadzoruje systemy telekomunikacyjne dla firm, dużych przedsiębiorstw i operatorów usług masowych. Spółka opracowuje innowacyjne rozwiązania wykorzystywane w obsłudze klienta, marketingu i komunikacji biznesowej. Wieloletnie doświadczenie specjalistów firmy oraz procedury wdrożeniowe zgodne z metodyką zarządzania projektami pozwalają Master Telecom dostarczać systemy dla przedsiębiorstw o wysokich wymaganiach w obszarach użyteczności, wydajności i niezawodności.

Systemy komunikacyjne IP

     Master Telecom dostarcza nowoczesne systemy telekomunikacyjne IP PBX / Unified Communications przynoszące przedsiębiorstwom oszczędności i ulepszające organizację pracy. Otwarta architektura sprzętu i oprogramowania umożliwiają budowę lokalnych systemów obsługi klienta jak i wielooddziałowych sieci korporacyjnych. Prosta i niezawodna komunikacja to podstawa sukcesu każdej firmy.

Systemy Call/Contact Center

     Spółka oferuje wielokanałowe systemy komunikacji do realizacji procesów biznesowych jak infolinia, telemarketing, helpdesk, windykacja czy badania CATI. Elastyczne oprogramowanie, różne media komunikacyjne, redundancja oraz wysoka wydajność dają swobodę w nadzorowaniu jakości i wydajności kontaktów z klientami masowymi. Kluczem do sukcesu w każdym biznesie jest budowanie dobrych relacji z klientami.

Systemy CRM

     Master Telecom dostarcza rozwojowe systemy do zarządzania danymi klientów, scenariuszami kontaktów i strategią "marketingu relacji". Integracja z zewnętrznymi bazami danych lub systemami komunikacyjnymi umożliwia gromadzenie i analizę danych, które definiują profil i zainteresowania konsumenckie. Precyzyjne poznanie potrzeb swoich klientów jest najlepszą drogą do budowania przewagi konkurencyjnej.

Systemy WorkFlow

     Kolejny element oferty to elastyczne systemy do projektowania i nadzorowania obiegu dokumentów i informacji w przedsiębiorstwie. Graficzny edytor ścieżek, formularzy i punktów decyzyjnych pozwala ustanowić a następnie doskonalić procedury jakościowe w każdej organizacji. Szybkość i jakość załatwiania spraw najczęściej decyduje o wyborze dostawcy produktów i usług.

Platformy SaaS

     Master Telecom zapewnia modułowe oprogramowanie oraz usługi dodatkowe w internetowym modelu SaaS (Software as a Service / Oprogramowanie jako usługa). Miesięczny abonament jest adekwatny do zakresu korzystania z aplikacji a nakłady inwestycyjne (CAPEX) zastąpione są kosztami prowadzenia działalności (OPEX). Zasoby w chmurze klasy operatorskiej dają stabilność, bezpieczeństwo i szybkie wdrożenie.


Łukasz Giermek, członek kadry managerskiej Master Telecom, znany w środowisku integratorów systemów VoIP ekspert, szkoleniowiec ceniony za łatwość przekazywania wiedzy i doświadczenia z zakresu komunikacji głosowej i możliwości IP PBX / Call Center. Autor programów szkoleniowych dla administratorów VoIP, sieci firmowych z IP PBX, programistów głosowych aplikacji usługowych, instalatorów, techników i inżynierów, projektantów działów rozwojowych. Trener studentów aspirujących do pracy w firmach operatorskich. Nadzorował opracowanie czterech dużych systemów operatorskich oraz wdrożenia wielu systemów firmowych. Absolwent Politechniki Gdańskiej na kierunku Telekomunikacja o specjalności Systemy i Sieci Telekomunikacyjne, wciąż podnoszący swoje kwalifikacje.