Teleakademia

BAZA WIEDZY:

Gdynia

Co to jest analiza PESTEL?

Analiza PESTEL to narzędzie strategiczne służące do identyfikacji i oceny zewnętrznych czynników, które mogą wpłynąć na działalność organizacji. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu narzędziu i pokażemy, jak można je wykorzystać w praktyce.

Geneza analizy PESTEL

Analiza PESTEL wywodzi się z koncepcji analizy PEST, która skupiała się na czterech głównych kategoriach: politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych. Z biegiem czasu do analizy dodano aspekty środowiskowe i prawne, tworząc pełniejsze narzędzie o nazwie PESTEL.

Składniki analizy PESTEL

Analiza PESTEL skupia się na sześciu głównych kategoriach:

 1. Polityczne (Political): Czynniki takie jak stabilność polityczna, polityka podatkowa, relacje międzynarodowe czy polityka handlowa. Przykład: Zmiana rządu może wprowadzić nową politykę podatkową, która wpłynie na koszty działalności przedsiębiorstwa.
 2. Ekonomiczne (Economic): Czynniki takie jak wzrost gospodarczy, kursy walutowe, inflacja czy stopy procentowe. Przykład: Wysoka inflacja może wpłynąć na koszty produkcji i ceny detaliczne.
 3. Społeczne (Social): Czynniki związane z kulturą, demografią, edukacją czy stylem życia społeczeństwa. Przykład: Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa może zwiększyć popyt na produkty ekologiczne.
 4. Technologiczne (Technological): Innowacje, badania i rozwój, automatyzacja czy dostęp do nowych technologii. Przykład: Pojawienie się nowej technologii może uczynić obecne produkty firmy przestarzałymi.
 5. Środowiskowe (Environmental): Czynniki związane z ekologią, zmianami klimatu czy dostępem do surowców naturalnych. Przykład: Zmiany klimatyczne mogą wpłynąć na dostępność surowców dla producentów żywności.
 6. Prawne (Legal): Czynniki związane z przepisami prawnymi, normami regulacyjnymi czy patentami. Przykład: Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą wpłynąć na sposób, w jaki firmy zbierają i przechowują informacje o klientach.

Jak przeprowadzić analizę PESTEL?

 1. Zbieranie informacji: Przed przystąpieniem do analizy warto zgromadzić jak najwięcej danych na temat otoczenia makroekonomicznego w kraju i branży, w której działa firma.
 2. Analiza każdej kategorii: Przemyśl, jak każdy z sześciu czynników może wpłynąć na Twoją organizację, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie.
 3. Interpretacja wyników: Na podstawie zebranych informacji określ, które czynniki są najważniejsze dla Twojego biznesu i jak możesz je wykorzystać lub jak się przed nimi bronić.

Przykład zastosowania analizy PESTEL

Analiza PESTEL dla małej firmy tworzącej i sprzedającej aplikację mobilną:


Polityczne (Political):

 1. Regulacje dotyczące prywatności: Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i ich przetwarzania.
 2. Polityka handlowa: Ograniczenia na eksport technologii lub oprogramowania do określonych krajów.
 3. Wsparcie dla startupów: Możliwe dotacje lub ulgi podatkowe dla młodych firm technologicznych.

Ekonomiczne (Economic):

 1. Stan gospodarki: W czasach recesji konsumenci mogą ograniczyć wydatki na płatne aplikacje.
 2. Kursy walutowe: Fluktuacje mogą wpłynąć na ceny i zyski z międzynarodowej sprzedaży aplikacji.
 3. Dostęp do kapitału: Możliwość uzyskania inwestycji lub kredytów na rozwój.

Społeczne (Social):

 1. Trendy konsumenckie: Zmieniające się preferencje użytkowników w zakresie funkcji i designu aplikacji.
 2. Demografia: Zrozumienie głównych grup docelowych i ich potrzeb.
 3. Kultura cyfrowa: Stopień adaptacji technologii w różnych społecznościach.

Technologiczne (Technological):

 1. Rozwój technologiczny: Pojawienie się nowych technologii, które mogą wpłynąć na funkcjonalność aplikacji.
 2. Konkurencja: Innowacje wprowadzane przez konkurencyjne aplikacje.
 3. Infrastruktura: Dostępność i jakość sieci komórkowych i internetowych.

Środowiskowe (Environmental):

 1. Zrównoważony rozwój: Nacisk na korzystanie z „zielonych” technologii i praktyk biznesowych.
 2. Zmiany klimatyczne: Wpływ na działalność firmy, zwłaszcza jeśli posiada fizyczną infrastrukturę, np. serwery.
 3. Odpowiedzialność społeczna: Oczekiwania społeczności w zakresie działalności proekologicznej.

Prawne (Legal):

 1. Prawa autorskie: Ochrona własności intelektualnej i unikanie naruszeń praw innych firm.
 2. Regulacje dotyczące e-handlu: Przepisy dotyczące sprzedaży cyfrowych produktów i usług.
 3. Zgodność z przepisami: Spełnianie wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i prywatności aplikacji.

 

Dla małej firmy tworzącej i sprzedającej aplikację mobilną analiza PESTEL jest kluczem do zrozumienia zewnętrznych czynników, które mogą wpłynąć na jej sukces. Od globalnych trendów technologicznych po lokalne przepisy prawne, zrozumienie tych czynników pozwoli firmie dostosować się do zmieniającego się otoczenia i podejmować świadome decyzje strategiczne.

 

Analiza PESTEL dla małej kawiarni w centrum miasta:


Polityczne (Political):

 1. Regulacje lokalne: Przepisy dotyczące godzin otwarcia, zezwoleń na sprzedaż alkoholu czy ograniczeń w zakresie obsługi na świeżym powietrzu.
 2. Podatki: Lokalne i krajowe stawki podatkowe mogą wpłynąć na rentowność kawiarni.
 3. Polityka handlowa: Cła i taryfy na importowane produkty, takie jak kawa czy herbaty.

Ekonomiczne (Economic):

 1. Stan gospodarki: W czasach recesji konsumenci mogą ograniczyć wydatki na luksusowe dobra, takie jak kawa w kawiarni.
 2. Inflacja: Wzrost cen surowców może wpłynąć na koszty i ceny końcowe.
 3. Stopy procentowe: Mogą wpłynąć na zdolność kawiarni do zaciągania pożyczek na rozwój.

Społeczne (Social):

 1. Trendy konsumenckie: Rosnąca popularność kaw specjalistycznych czy napojów wegańskich.
 2. Demografia: Struktura wiekowa i dochodowa mieszkańców w centrum miasta.
 3. Kultura lokalna: Preferencje dotyczące sposobu spędzania wolnego czasu, np. spotkania w kawiarniach.

Technologiczne (Technological):

 1. Aplikacje do zamawiania: Możliwość zamawiania kawy na wynos przez aplikacje mobilne.
 2. Nowoczesne metody parzenia: Takie jak cold brew czy aeropress.
 3. Automatyzacja: Systemy do zarządzania rezerwacjami czy płatnościami.

Środowiskowe (Environmental):

 1. Zrównoważone źródła: Nacisk na korzystanie z ekologicznych surowców i opakowań.
 2. Zmiany klimatyczne: Mogą wpłynąć na dostępność i cenę kawy na rynkach światowych.
 3. Odpady: Regulacje dotyczące recyklingu i gospodarowania odpadami.

Prawne (Legal):

 1. Przepisy sanitarne: Normy dotyczące higieny i bezpieczeństwa żywności.
 2. Prawo pracy: Regulacje dotyczące płacy minimalnej, godzin pracy czy umów o pracę.
 3. Ochrona danych: Przepisy dotyczące zbierania i przechowywania danych klientów.

 

Dla małej kawiarni w centrum miasta analiza PESTEL jest kluczem do zrozumienia szerokiego spektrum czynników, które mogą wpłynąć na jej działalność. Od lokalnych trendów konsumenckich po globalne kwestie środowiskowe, zrozumienie tych czynników pozwoli właścicielom kawiarni dostosować się do zmieniającego się otoczenia i podejmować świadome decyzje biznesowe.

 

Podumowująć, analiza PESTEL to niezbędne narzędzie strategiczne, które pozwala firmom na głębokie zrozumienie zewnętrznych czynników wpływających na ich działalność. Poprzez systematyczne badanie sześciu kluczowych kategorii – politycznych, ekonomicznych, społecznych, technologicznych, środowiskowych i prawnych – organizacje mogą lepiej przewidywać wyzwania i szanse, dostosowując się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego. Regularne stosowanie analizy PESTEL może być kluczem do trwałego sukcesu w dzisiejszym skomplikowanym świecie biznesu.