Teleakademia

BAZA WIEDZY:

Gdynia

Co to jest analiza SWOT?

Analiza SWOT to jedno z najbardziej popularnych narzędzi używanych w zarządzaniu strategicznym. Pomaga organizacjom zrozumieć ich wewnętrzne mocne i słabe strony oraz zewnętrzne szanse i zagrożenia. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu narzędziu i pokażemy, jak można je wykorzystać w praktyce.

Pochodzenie analizy SWOT

Analiza SWOT została stworzona w latach 60. XX wieku przez Alberta Humphreya z Uniwersytetu Stanforda. Początkowo była używana do badania konkurencyjności przedsiębiorstw w kontekście ich strategii biznesowych.

Składniki analizy SWOT

Analiza SWOT skupia się na czterech głównych elementach:

 1. Mocne strony (Strengths): To, co organizacja robi dobrze, jej atuty i unikalne zdolności. Przykład: Firma A jest liderem rynku w produkcji ekologicznych kosmetyków.
 2. Słabe strony (Weaknesses): Obszary, w których organizacja może się poprawić lub ma pewne ograniczenia. Przykład: Firma B ma ograniczone zasoby finansowe, co utrudnia jej ekspansję na nowe rynki.
 3. Szanse (Opportunities): Zewnętrzne okoliczności, które organizacja może wykorzystać na swoją korzyść. Przykład: Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie stanowi szansę dla firm produkujących zielone technologie.
 4. Zagrożenia (Threats): Zewnętrzne czynniki, które mogą stanowić problem dla organizacji. Przykład: Pojawienie się nowego konkurenta na rynku może stanowić zagrożenie dla dominującej pozycji firmy C.

Jak przeprowadzić analizę SWOT?

 1. Zbieranie informacji: Przed przystąpieniem do analizy warto zgromadzić jak najwięcej danych na temat firmy, konkurencji i otoczenia rynkowego.
 2. Brainstorming: Zorganizuj sesję burzy mózgów z kluczowymi osobami w organizacji, aby zidentyfikować mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia.
 3. Priorytetyzacja: Po zidentyfikowaniu wielu punktów w każdej kategorii, priorytetyzuj je według ich znaczenia.
 4. Tworzenie strategii: Na podstawie wyników analizy SWOT, opracuj strategie, które pozwolą wykorzystać mocne strony i szanse oraz minimalizować wpływ słabych stron i zagrożeń.

Przykład zastosowania analizy SWOT

Analiza SWOT dla małej firmy tworzącej i sprzedającej aplikację mobilną:


Mocne strony (Strengths):

 1. Szybkość reagowania: Jako mała firma, możemy szybko wprowadzać aktualizacje i dostosowywać się do potrzeb użytkowników.
 2. Innowacyjność: Unikalne funkcje i rozwiązania, których nie oferują konkurencyjne aplikacje.
 3. Bezpośredni kontakt z klientem: Możliwość zbierania bezpośrednich opinii i sugestii od użytkowników.
 4. Niskie koszty operacyjne: Brak potrzeby utrzymywania dużej infrastruktury czy zespołu.

Słabe strony (Weaknesses):

 1. Ograniczone zasoby: Brak dużej siły roboczej do szybkiego rozwijania i wsparcia aplikacji.
 2. Budżet marketingowy: Ograniczone środki na promocję i reklamę w porównaniu z większymi konkurentami.
 3. Brak rozpoznawalności marki: Jako nowy gracz na rynku, firma może nie być jeszcze dobrze rozpoznawalna.
 4. Zależność od platform: Potencjalne problemy, jeśli jedna z głównych platform (np. iOS, Android) wprowadzi niekorzystne zmiany.

Szanse (Opportunities):

 1. Rosnący rynek aplikacji mobilnych: Wzrost liczby użytkowników smartfonów na świecie.
 2. Partnerstwa: Możliwość nawiązania współpracy z innymi firmami lub twórcami treści.
 3. Nisze rynkowe: Skupienie się na specyficznych grupach użytkowników lub potrzebach, które są pomijane przez większych konkurentów.
 4. Rozszerzenie oferty: Wprowadzenie dodatkowych funkcji lub wersji premium aplikacji.

Zagrożenia (Threats):

 1. Konkurencja: Duże firmy z głębszymi kieszeniami mogą próbować skopiować unikalne funkcje aplikacji.
 2. Zmieniające się algorytmy sklepów: Aktualizacje w sklepach z aplikacjami mogą wpłynąć na widoczność lub ranking aplikacji.
 3. Technologiczne bariery: Nowe aktualizacje systemów operacyjnych mogą wprowadzać problemy kompatybilności.
 4. Opinie użytkowników: Negatywne recenzje mogą szybko wpłynąć na reputację i sprzedaż aplikacji.

 

Mała firma tworząca aplikację mobilną ma wiele atutów, takich jak szybkość, innowacyjność i bezpośredni kontakt z klientem. Jednakże musi również stawić czoła wyzwaniom, takim jak konkurencja, ograniczone zasoby i zależność od zmiennych algorytmów sklepów z aplikacjami. Analiza SWOT może pomóc w zrozumieniu tych czynników i w opracowaniu skutecznej strategii rynkowej.

Analiza SWOT dla małej kawiarni w centrum miasta:


Mocne strony (Strengths):

 1. Doskonała lokalizacja: Położenie w centrum przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów.
 2. Unikalna atmosfera: Indywidualny charakter i wystrój wyróżniają kawiarnię na tle konkurencji.
 3. Świeże produkty: Codziennie świeżo wypiekane ciasta i wysokiej jakości kawa.
 4. Lojalna baza klientów: Stała grupa klientów, którzy regularnie odwiedzają kawiarnię.

Słabe strony (Weaknesses):

 1. Ograniczona przestrzeń: Mała powierzchnia może powodować problemy w godzinach szczytu.
 2. Ograniczony budżet na reklamę: Brak środków na szeroko zakrojone kampanie marketingowe.
 3. Brak oferty online: Brak możliwości zamawiania online czy dostawy na terenie miasta.
 4. Zależność od jednego dostawcy: Potencjalne problemy, jeśli dostawca ma trudności z dostawą.

Szanse (Opportunities):

 1. Rozszerzenie oferty: Wprowadzenie nowych produktów, np. wegańskich czy bezglutenowych.
 2. Organizacja wydarzeń: Organizacja wieczorów z muzyką na żywo, warsztatów czy spotkań autorskich.
 3. Rozwój online: Stworzenie strony internetowej lub aplikacji do zamawiania jedzenia na wynos.
 4. Partnerstwa z lokalnymi firmami: Współpraca z lokalnymi dostawcami czy organizacjami, np. w ramach promocji wspólnych.

Zagrożenia (Threats):

 1. Konkurencja: Pojawienie się nowych kawiarni w okolicy, zwłaszcza sieciowych.
 2. Wzrost cen surowców: Zwiększenie cen kawy, mleka czy innych składników.
 3. Sezonowość: Potencjalny spadek liczby klientów w okresach poza sezonem turystycznym.
 4. Zmieniające się regulacje: Nowe przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa czy podatki mogą wpłynąć na koszty działalności.

 

Mała kawiarnia w centrum miasta ma wiele atutów, takich jak doskonała lokalizacja, unikalna atmosfera i lojalni klienci. Jednakże musi również stawić czoła wyzwaniom, takim jak konkurencja, ograniczona przestrzeń i potencjalny wzrost cen surowców. Analiza SWOT może pomóc właścicielom kawiarni w zrozumieniu tych czynników i w opracowaniu skutecznej strategii biznesowej.

Podsumowując, analiza SWOT to potężne narzędzie, które może pomóc organizacjom w zrozumieniu ich pozycji na rynku i w identyfikacji obszarów do poprawy. Regularne przeprowadzanie tej analizy i dostosowywanie strategii na jej podstawie może prowadzić do trwałego sukcesu biznesowego.