Teleakademia

BAZA WIEDZY:

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

Co to jest Management by Walking Around?

Jak Management by Walking Around wpływa na kulturę organizacyjną?

Management by Walking Around (MBWA) to strategia „zarządzania przez przechadzanie się” lub „zarządzania przez obecność”, która polega na aktywnym angażowaniu się menedżera w codzienną działalność swojego zespołu poprzez bezpośredni kontakt i obserwację. Jest to podejście, które stawia nacisk na bliski kontakt z pracownikami, budowanie relacji i zrozumienie ich potrzeb oraz wyzwań.

W ramach MBWA, menedżer nie ogranicza się do biura czy zamkniętych drzwi swojego gabinetu. Zamiast tego, regularnie wędruje po miejscu pracy, rozmawia z pracownikami na różnych szczeblach hierarchii, słucha ich opinii, obserwuje, jak wykonują swoje zadania i angażuje się w codzienne sprawy. Celem MBWA jest zwiększenie zaangażowania pracowników, identyfikacja problemów oraz lepsze zrozumienie dynamiki organizacji.

Istotą Management by Walking Around jest budowanie bliskich relacji z pracownikami poprzez bezpośredni kontakt. To nie tylko pozwala menedżerowi poznać swoich podwładnych, ale także daje pracownikom poczucie, że są doceniani i ważni dla organizacji. Bliski kontakt z menedżerem może także pomóc w identyfikacji bieżących problemów, przeszkód czy potrzeb szkoleniowych.

MBWA ma również pozytywny wpływ na kulturę organizacyjną. Poprzez bezpośredni kontakt z pracownikami, menedżer ma możliwość wykazywania się empatią, rozumienia ich perspektywy i tworzenia atmosfery otwartości. To z kolei sprzyja budowaniu zaufania, współpracy i komunikacji w organizacji.

Ważnym aspektem Management by Walking Around jest umiejętność słuchania. Menedżer powinien być gotowy do wysłuchania opinii, sugestii i pomysłów pracowników. Otwartość na ich pomysły może prowadzić do lepszych rozwiązań, innowacji oraz zwiększenia zaangażowania w działalność organizacji.

Warto zauważyć, że MBWA nie jest jedynym narzędziem zarządzania i nie pasuje do każdego rodzaju organizacji czy sytuacji. Jednak, jeśli chodzi o organizacje oparte na pracownikach, gdzie współpraca, zaangażowanie i komunikacja są kluczowe, Management by Walking Around może okazać się skutecznym narzędziem.

Gdzie jest stosowany Management by Walking Around?

Management by Walking Around (MBWA) najczęściej stosuje się w organizacjach o silnej kulturze partycypacyjnej, gdzie komunikacja i zaangażowanie pracowników są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Oto kilka przykładów, gdzie MBWA może być szczególnie skuteczne:

 1. Branża telekomunikacyjna: W call center działających w branży telekomunikacyjnej, MBWA umożliwia menedżerom monitorowanie jakości obsługi klienta, obserwowanie pracy operatorów i identyfikację obszarów, które wymagają doskonalenia. Bezpośredni kontakt z pracownikami call center pozwala również na bieżącą reakcję na problemy klientów i dostosowanie strategii obsługi.
 2. E-commerce: W firmach e-commerce, MBWA może być skutecznym narzędziem zarządzania. Menedżerowie call center mogą obserwować interakcje operatorów z klientami, monitorować jakość obsługi zamówień, identyfikować bieżące problemy i dostosowywać procesy w celu poprawy efektywności i zadowolenia klientów.

 3. Obsługa klienta w sektorze bankowym: W bankach i instytucjach finansowych, MBWA pozwala menedżerom call center na śledzenie jakości obsługi klienta, ocenę skuteczności rozwiązywania problemów klientów, a także identyfikację obszarów, które wymagają ulepszeń. Bezpośredni kontakt z pracownikami call center pozwala również na szybką reakcję na zmieniające się potrzeby klientów i dostosowanie procedur obsługi.

 4. Obsługa techniczna: W firmach świadczących usługi obsługi technicznej, MBWA pozwala menedżerom na obserwację pracy agentów obsługi technicznej, ocenę jakości rozwiązywania problemów klientów oraz identyfikację obszarów, które wymagają doskonalenia. Bezpośredni kontakt z pracownikami call center umożliwia również zdobycie wiedzy na temat najczęstszych problemów technicznych i ich rozwiązań.

 5. Przemysł produkcyjny: W fabrykach i zakładach produkcyjnych, MBWA pozwala menedżerom na bezpośrednią obserwację procesów, identyfikację problemów i udzielanie wsparcia w czasie rzeczywistym. Przez bezpośredni kontakt z pracownikami na linii produkcyjnej, menedżerowie mogą również zbierać informacje zwrotne dotyczące efektywności i jakości produkcji.

 6. Handel detaliczny: W branży detalicznej, MBWA umożliwia menedżerom monitorowanie jakości obsługi klienta, obserwację pracowników w czasie obsługi klienta i identyfikację obszarów do doskonalenia. Bezpośredni kontakt z pracownikami sprzedaży pozwala również menedżerom na uzyskanie informacji na temat trendów rynkowych i preferencji klientów.

 7. Służba zdrowia: W sektorze opieki zdrowotnej, MBWA jest skutecznym narzędziem zarządzania. Menedżerowie mogą obserwować pracę personelu medycznego, monitorować jakość świadczonych usług i identyfikować obszary, które wymagają ulepszeń. Bezpośredni kontakt z personelem medycznym pozwala również na reagowanie na bieżące potrzeby pacjentów i pracowników.

 8. Hotelarstwo i gastronomia: W branży hotelarskiej i gastronomicznej, MBWA pozwala menedżerom na ocenę jakości obsługi gości, monitorowanie pracy personelu, rozwiązywanie bieżących problemów i tworzenie pozytywnego doświadczenia dla klientów. Bezpośredni kontakt z pracownikami na różnych stanowiskach pozwala na lepsze zrozumienie wyzwań i potrzeb w tej branży.

 9. Edukacja: W sektorze edukacyjnym, MBWA może być skutecznym narzędziem dla dyrektorów szkół i administratorów. Dzięki obserwacji pracy nauczycieli i uczniów, menedżerowie mogą identyfikować obszary do ulepszenia, dostarczać wsparcia nauczycielom i tworzyć lepsze środowisko edukacyjne.

Warto zauważyć, że MBWA może być stosowane w różnych branżach i organizacjach, w zależności od ich specyfiki i potrzeb. Kluczem do sukcesu MBWA jest jednak konsekwentne wdrażanie strategii, otwarte i efektywne komunikowanie się z pracownikami oraz skoncentrowanie się na tworzeniu pozytywnej atmosfery pracy i zaangażowaniu zespołu.

Jak wdrożyć Management by Walking Around?

Skuteczne wdrożenie strategii Management by Walking Around można osiągnąć, postępując zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Zrozumienie celów i wartości: Przed rozpoczęciem wdrażania MBWA, menedżer powinien dokładnie zrozumieć cele i wartości tej strategii. Należy zdać sobie sprawę, że MBWA ma na celu zwiększenie zaangażowania pracowników i poprawę komunikacji w organizacji.

 2. Ustalanie harmonogramu: Menedżer powinien zaplanować regularne i systematyczne wizyty na miejscu pracy. Ważne jest, aby znaleźć odpowiednią równowagę pomiędzy częstotliwością wizyt, a codziennymi obowiązkami menedżera.

 3. Aktywne słuchanie: Podczas spaceru po miejscu pracy, menedżer powinien aktywnie słuchać pracowników, zadawać pytania i pokazywać zainteresowanie ich perspektywą. Dzięki temu można lepiej zrozumieć ich potrzeby, obawy i sugestie.

 4. Budowanie relacji: MBWA to doskonała okazja do budowania bliskich relacji z pracownikami. Menedżer powinien być dostępny, otwarty i przyjazny, aby pracownicy czuli się swobodnie dzielić swoje opinie i obawy.

 5. Obserwacja i feedback: Podczas spaceru menedżer powinien obserwować pracowników w ich codziennej pracy. To pozwala na zidentyfikowanie obszarów, w których można udzielić wsparcia lub wprowadzić ulepszenia. Należy również zapewnić regularne informacje zwrotne pracownikom na temat ich pracy.

 6. Działanie i rozwiązanie problemów: MBWA powinno prowadzić do akcji i rozwiązywania problemów. Jeśli menedżer zauważy jakieś wyzwania lub problemy, powinien podjąć odpowiednie kroki w celu ich rozwiązania, we współpracy z pracownikami.

 7. Ciągłe doskonalenie: Wdrażanie MBWA to proces ciągły. Menedżer powinien stale oceniać efektywność tej strategii, dostosowywać swoje podejście i wprowadzać ulepszenia w miarę potrzeby.

Wdrożenie strategii Management by Walking Around wymaga zaangażowania i konsekwencji menedżera. Poprzez systematyczne wizyty, aktywne słuchanie, budowanie relacji i rozwiązywanie problemów, można zwiększyć zaangażowanie pracowników i poprawić efektywność komunikacji w organizacji.

Podsumowanie

Management by Walking Around to strategia zarządzania, która opiera się na aktywnym angażowaniu się menedżera w codzienną działalność organizacji poprzez bezpośredni kontakt, obserwację i słuchanie pracowników. To podejście sprzyja budowaniu relacji, zrozumieniu potrzeb zespołu oraz identyfikacji problemów. W organizacjach, gdzie zaangażowanie i komunikacja są kluczowe, MBWA może przyczynić się do poprawy efektywności zarządzania i atmosfery w miejscu pracy.