Teleakademia

BAZA WIEDZY:

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

Co to jest zarządzanie wizualne?

W środowisku biznesowym, gdzie informacja jest walutą, skuteczne narzędzia komunikacji stają się niezbędne. Jednym z takich narzędzi, które zyskuje na popularności wśród menedżerów, jest zarządzanie wizualne. Ale co dokładnie to oznacza i jak może przysłużyć się Twojej firmie?

Definicja zarządzania wizualnego

Zarządzanie wizualne polega na używaniu narzędzi i technik wizualnych do przedstawiania informacji, organizacji pracy i monitorowania postępów w celu poprawy komunikacji, efektywności i produktywności w zespole. W praktyce może to oznaczać korzystanie z tablic, wykresów, diagramów, karteczek i innych elementów wizualnych.

Dlaczego zarządzanie wizualne jest ważne?

 • Poprawa komunikacji: Wizualne przedstawienie informacji jest często bardziej zrozumiałe niż długie opisy czy listy. Ułatwia to komunikację i zapewnia, że wszyscy członkowie zespołu są na tej samej stronie.
 • Szybsze identyfikowanie problemów: Dzięki wizualnym narzędziom menedżerowie mogą szybko zauważyć, gdzie występują opóźnienia, przestoje czy inne problemy, i podjąć odpowiednie działania.
 • Zwiększenie zaangażowania zespołu: Kiedy pracownicy mają jasny wgląd w cele, priorytety i postępy, łatwiej im jest zrozumieć swój wkład w sukces firmy i poczuć się częścią większej całości.

Przykłady narzędzi zarządzania wizualnego

 • Tablica Kanban: Popularna metoda zarządzania projektami i zadaniami, która polega na przesuwaniu karteczek między kolumnami reprezentującymi różne etapy pracy.
 • Wykres Gantta: Narzędzie do planowania i śledzenia postępów w projektach, pokazujące, kiedy poszczególne zadania powinny się zaczynać i kończyć w odniesieniu do siebie.
 • Mapy myśli: Służą do organizacji i wizualizacji informacji, idealne do planowania projektów, brainstormingu czy analizy problemów.
 • Tablice informacyjne: Mogą być używane do prezentowania kluczowych wskaźników wydajności (KPI), aktualnych celów czy ważnych ogłoszeń.

Jak skutecznie wdrożyć zarządzanie wizualne

Wdrożenie zarządzania wizualnego na przykład w małej firmie produkcyjnej wymaga planowania i zaangażowania całego zespołu. Oto kroki, które można podjąć, aby skutecznie wprowadzić te techniki:

 1. Analiza potrzeb: Zidentyfikuj obszary, w których zarządzanie wizualne będzie najbardziej przydatne. Może to dotyczyć śledzenia postępów, kontroli jakości, planowania produkcji itp.
 2. Zaangażowanie zespołu: Przekonaj pracowników o korzyściach płynących z zarządzania wizualnego i zbierz ich opinie na temat potrzeb i pomysłów.
 3. Wybór odpowiednich narzędzi: W zależności od potrzeb, zdecyduj się na narzędzia takie jak tablice Kanban, wskaźniki wydajności, tablice informacyjne czy etykiety wizualne.
 4. Szkolenie: Zapewnij pracownikom odpowiednie szkolenie w zakresie korzystania z wybranych narzędzi i technik.
 5. Implementacja: Wprowadź narzędzia wizualne w wybranych obszarach firmy. Upewnij się, że są one łatwo dostępne i zrozumiałe dla wszystkich pracowników.
 6. Monitorowanie i modyfikacje: Regularnie sprawdzaj skuteczność wdrożonych narzędzi. Zbieraj opinie od pracowników i dokonuj niezbędnych modyfikacji.
 7. Utrzymanie porządku i spójności: Utrzymuj narzędzia wizualne w dobrym stanie. Regularnie aktualizuj informacje i dbaj o to, by były one zawsze aktualne.
 8. Wzmacnianie kultury wizualnej: Promuj korzyści płynące z zarządzania wizualnego, świętuj sukcesy związane z jego wdrożeniem i zachęcaj do stałego korzystania z narzędzi wizualnych w codziennej pracy.
 9. Przegląd i doskonalenie: Co pewien czas przeprowadź przegląd wdrożonych technik. Ocen ich skuteczność, poszukaj obszarów do poprawy i wprowadź ewentualne zmiany.
 10. Ewolucja narzędzi: Technologie i metody zarządzania wizualnego rozwijają się. Bądź na bieżąco z nowościami w tej dziedzinie i rozważ aktualizację narzędzi w miarę potrzeb.

 

Pamiętaj, że kluczem do skutecznego zarządzania wizualnego jest zaangażowanie zespołu, regularna komunikacja i gotowość do dostosowywania się do zmieniających się potrzeb i warunków.

Podsumowanie

Zarządzanie wizualne to nie tylko moda czy chwilowy trend. To skuteczne narzędzie, które może przynieść wymierne korzyści Twojej firmie. Wspomaga komunikację, zwiększa efektywność i pomaga w budowaniu zaangażowanego zespołu. Jeśli jeszcze nie korzystasz z technik zarządzania wizualnego, warto rozważyć ich wprowadzenie do swojego repertuaru narzędzi menedżerskich.