Teleakademia

BAZA WIEDZY:

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

Co to są mikroaplikacje?

Micro Apps

Mikroaplikacje, nazywane również „micro apps”, to małe, celowe aplikacje skoncentrowane na jednym konkretnym zadaniu lub zestawie funkcji. Zamiast tworzyć rozbudowane, wielofunkcyjne aplikacje, które próbują rozwiązać wiele problemów jednocześnie, mikroaplikacje koncentrują się na jednym konkretnym zadaniu, co sprawia, że są szybsze w tworzeniu, łatwiejsze w zarządzaniu i bardziej wydajne dla użytkownika końcowego.

Oto kilka charakterystycznych cech mikroaplikacji:

 • Celowe: Każda mikroaplikacja ma jasno określony zakres funkcji i koncentruje się na spełnieniu jednego głównego zadania.
 • Niezależność: Mikroaplikacje są niezależne i mogą być rozwijane, wdrażane i zarządzane niezależnie od innych aplikacji.
 • Modularność: Choć mikroaplikacje są niezależne, mogą być integrowane z innymi mikroaplikacjami lub większymi systemami w celu tworzenia złożonych rozwiązań.
 • Szybki rozwój i wdrożenie: Ze względu na swoją ograniczoną funkcjonalność, mikroaplikacje można szybko projektować, tworzyć i wdrażać.
 • Dostosowywane do potrzeb użytkownika: Zamiast próbować spełnić wszystkie potrzeby wszystkich użytkowników, mikroaplikacje są często tworzone z myślą o konkretnej grupie użytkowników i ich konkretnych potrzebach.

 

Przykłady zastosowań mikroaplikacji mogą obejmować proste narzędzia, takie jak kalkulatory, przeliczniki jednostek, aplikacje do śledzenia czasu czy konkretne widgety na pulpicie. Mikroaplikacje mogą być również stosowane w większych ekosystemach, takich jak platformy do zarządzania treścią, systemy CRM czy intranety korporacyjne, gdzie różne mikroaplikacje odpowiadają za różne funkcje lub zadania w ramach większej całości.

Technologie

Mikroaplikacje można tworzyć w wielu technologiach, w zależności od wymagań projektu, docelowej platformy oraz preferencji programistów. Oto kilka popularnych technologii, w których można budować mikroaplikacje:

 1. Native Mobile Development:
  • Android: Java, Kotlin.
  • iOS: Swift, Objective-C.
  • Te technologie są odpowiednie, gdy chcesz stworzyć mikroaplikacje dedykowane dla konkretnych systemów mobilnych.
 2. Cross-Platform Mobile Development:
  • Flutter: Język Dart.
  • React Native: JavaScript (i JSX).
  • Xamarin: C#.
  • Te technologie umożliwiają tworzenie aplikacji mobilnych, które działają zarówno na Androidzie, jak i iOS.
 3. Web Technologies (oprócz tradycyjnego HTML, CSS, JavaScript):
  • React: JavaScript (i JSX).
  • Vue.js: JavaScript.
  • Angular: TypeScript.
  • Blazor: C# (do tworzenia aplikacji webowych z wykorzystaniem WebAssembly).
 4. Desktop Applications:
  • Electron: Umożliwia tworzenie aplikacji desktopowych z wykorzystaniem technologii webowych.
  • JavaFX: Język Java.
  • Qt: C++ (lub inne języki z odpowiednimi bindingami).
 5. Serverless Technologies:
  • Platformy, takie jak AWS Lambda, Google Cloud Functions, czy Azure Functions, pozwalają tworzyć mikroaplikacje bez potrzeby zarządzania tradycyjną infrastrukturą serwerową. Kod tych mikroaplikacji może być napisany w wielu językach, w zależności od wsparcia danej platformy (np. Python, JavaScript, Go, Java, C#, Ruby).
 6. Containerization and Orchestration:
  • Docker: Umożliwia pakowanie mikroaplikacji jako kontenery.
  • Kubernetes: Służy do orkiestracji i zarządzania kontenerami.
 7. Web Components: Pozwalają tworzyć odseparowane, ponownie używalne komponenty na stronach internetowych z wykorzystaniem czystego HTML, CSS i JavaScript.

 

W zależności od potrzeb projektu i wymagań infrastrukturalnych, różne technologie będą bardziej lub mniej odpowiednie. Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć wymagania projektu i potencjalnych użytkowników przed wyborem odpowiedniej technologii.

Technologie webowe

Mikroaplikacje mogą być z powodzeniem tworzone w technologiach webowych, takich jak HTML, CSS i JavaScript. W rzeczywistości wiele mikroaplikacji jest tworzonych właśnie w tych technologiach, zwłaszcza gdy celem jest zapewnienie łatwego dostępu do nich przez przeglądarkę internetową lub w kontekście większych aplikacji webowych.

Technologie webowe są atrakcyjne dla twórców mikroaplikacji z kilku powodów:

 • Wszechstronność: Aplikacje oparte na technologiach webowych mogą działać na wielu platformach i urządzeniach, co czyni je bardziej uniwersalnymi.
 • Szybkość tworzenia: Istnieje wiele narzędzi, bibliotek i frameworków dostępnych dla technologii webowych, co może przyspieszyć proces tworzenia mikroaplikacji.
 • Integracja: Mikroaplikacje oparte na technologiach webowych mogą być łatwo integrowane z większymi systemami lub platformami poprzez API, webowe komponenty lub iframe.
 • Dostępność: Użytkownicy mogą łatwo uzyskać dostęp do mikroaplikacji opartych na technologiach webowych za pomocą przeglądarki, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.
 • Aktualizacje: Aktualizacje i poprawki dla mikroaplikacji webowych mogą być wdrażane centralnie i natychmiast dostępne dla wszystkich użytkowników, co eliminuje konieczność manualnych aktualizacji przez użytkowników.

 

Przy tworzeniu mikroaplikacji w technologiach webowych ważne jest jednak uwzględnienie aspektów związanych z wydajnością, bezpieczeństwem i UX, aby zapewnić najlepsze doświadczenie dla użytkowników końcowych.

Przykłady

Mikroaplikacje mogą znaleźć szerokie zastosowanie w firmach, pomagając w codziennym zarządzaniu, monitorowaniu i wspieraniu różnych działań biznesowych. Oto kilka przykładów mikroaplikacji webowych, które mogą być stosowane w środowisku korporacyjnym:

 • Kalkulator kosztów: Narzędzie do szybkiego obliczania kosztów produktów, usług lub projektów.
 • Przelicznik walut: Mikroaplikacja umożliwiająca bieżące przeliczanie walut, przydatna dla firm działających międzynarodowo.
 • Śledzenie czasu pracy: Narzędzie do rejestrowania czasu pracy pracowników nad konkretnymi zadaniem lub projektem.
 • Dashboard z KPIs (Key Performance Indicators): Mikroaplikacja prezentująca ważne wskaźniki wydajności w formie wykresów i dashboardów.
 • Formularze zgłoszeniowe: Mikroaplikacje umożliwiające zgłaszanie błędów, propozycji czy wniosków wewnątrz firmy.
 • Narzędzia do rezerwacji sal konferencyjnych: Umożliwiają pracownikom szybkie rezerwowanie przestrzeni na spotkania.
 • Kalendarze drużynowe: Mikroaplikacje pokazujące dostępność poszczególnych członków zespołu czy ważne daty w projektach.
 • Ankiety dla pracowników: Narzędzia do zbierania opinii i feedbacku od pracowników na różne tematy.
 • Widgety pogodowe: Dla firm, dla których warunki pogodowe mają wpływ na działalność (np. logistyka, rolnictwo).
 • Kalkulator ROI (Return on Investment): Narzędzie do szybkiego obliczania zwrotu z inwestycji w różne projekty czy działania marketingowe.
 • Skrypty integracji z mediami społecznościowymi: Pokazujące najnowsze posty, komentarze lub statystyki związane z obecnością firmy w mediach społecznościowych.
 • Monitorowanie wzmianek w sieci: Narzędzie do śledzenia wzmianek o marce lub firmie w Internecie, umożliwiające szybką reakcję na pozytywne lub negatywne komentarze.

 

Mikroaplikacje te, będąc skoncentrowane na konkretnych zadaniach, mogą zwiększyć wydajność, poprawić komunikację wewnętrzną i ułatwić dostęp do ważnych informacji w firmie. Ponadto dzięki modularnej naturze mikroaplikacji, mogą być one łatwo dostosowywane i integrowane z większymi systemami używanymi w organizacji.