Teleakademia

BAZA WIEDZY:

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

Czym jest zrównoważona karta wyników?

Zrównoważona karta wyników (ang. Balanced Scorecard, BSC) to narzędzie zarządzania wydajnością, które pozwala organizacjom przekształcić strategiczne intencje w konkretne działania i mierzyć postępy w ich realizacji. Została zaprojektowana, by dostarczać pełniejszy obraz działalności firmy niż tradycyjne wskaźniki finansowe.

Historia

Koncepcja zrównoważonej karty wyników została przedstawiona po raz pierwszy w 1992 roku przez Roberta S. Kaplana i Davida P. Nortona w „Harvard Business Review”. Zakładali oni, że jedynie mierzenie wyników finansowych jest niewystarczające do oceny i sterowania działalnością przedsiębiorstwa.

Struktura Zrównoważonej Karty Wyników

Zrównoważona karta wyników skupia się na czterech perspektywach:

 1. Perspektywa finansowa: Koncentruje się na tradycyjnych wskaźnikach finansowych, takich jak przychody, koszty czy rentowność. Odpowiada na pytanie: „Jak widzą nas inwestorzy?”
 2. Perspektywa klienta: Dotyczy tego, jak firma jest postrzegana przez klientów. Obejmuje takie wskaźniki jak satysfakcja klienta, lojalność czy udział w rynku.
 3. Perspektywa procesów biznesowych: Skupia się na kluczowych procesach, które powinny działać sprawnie, by sprostać oczekiwaniom klientów i inwestorów. Dotyczy jakości, efektywności i innowacyjności procesów.
 4. Perspektywa nauki i rozwoju: Obejmuje kwestie związane z pracownikami, ich umiejętnościami, motywacją oraz infrastrukturą korporacyjną. Pokazuje, jak inwestycje w rozwój pracowników przekładają się na inne perspektywy.

Przykład Zrównoważonej Karty Wyników dla małej firmy sprzedażowej

 1. Perspektywa finansowa:
  • Wskaźnik: Przychody miesięczne
   • Cel: 20% wzrostu w skali roku
  • Wskaźnik: Marża zysku
   • Cel: Utrzymanie marży powyżej 25%
  • Wskaźnik: Koszty operacyjne
   • Cel: Redukcja o 5% w ciągu roku
 2. Perspektywa klienta:
  • Wskaźnik: Satysfakcja klienta (ankieta)
   • Cel: Uzyskanie oceny min. 4,5 na 5
  • Wskaźnik: Powtarzalność zakupów
   • Cel: 50% klientów dokonuje powtórnych zakupów
  • Wskaźnik: Skargi klientów
   • Cel: Redukcja skarg o 10% rok do roku
 3. Perspektywa procesów biznesowych:
  • Wskaźnik: Czas realizacji zamówienia
   • Cel: Maksymalnie 2 dni robocze
  • Wskaźnik: Efektywność dostaw
   • Cel: 98% dostaw na czas
  • Wskaźnik: Liczba zwrotów produktów
   • Cel: Redukcja zwrotów o 15% w ciągu roku
 4. Perspektywa nauki i rozwoju:
  • Wskaźnik: Szkolenia pracowników
   • Cel: 2 szkolenia branżowe na rok dla każdego pracownika
  • Wskaźnik: Zadowolenie pracowników (ankieta)
   • Cel: Uzyskanie oceny min. 4 na 5
  • Wskaźnik: Wskaźnik rotacji pracowników
   • Cel: Utrzymanie wskaźnika poniżej 10% rocznie

 

Jak skutecznie wdrożyć Zrównoważoną Kartę Wyników

Wdrożenie Zrównoważonej Karty Wyników (BSC) jest procesem wymagającym dokładnej analizy, zaangażowania i ciągłego monitorowania. Oto kolejne kroki prowadzące do skutecznego wdrożenia BSC w firmie:

 1. Definicja wizji i strategii firmy: Zrozumienie, dokąd firma chce zmierzać i jakie są główne strategiczne priorytety.
 2. Zaangażowanie kadry kierowniczej: Wsparcie i zaangażowanie najwyższego szczebla zarządzania jest kluczowe dla sukcesu wdrożenia BSC.
 3. Wybór perspektyw: O ile tradycyjne cztery perspektywy (finansowa, klienta, procesów biznesowych, nauki i rozwoju) są standardem, niektóre organizacje mogą potrzebować dodatkowych perspektyw.
 4. Definicja kluczowych wskaźników dla każdej perspektywy: Określenie, co będzie mierzone w każdej z perspektyw oraz jakie są docelowe wartości tych wskaźników.
 5. Integracja z systemami IT: Zapewnienie, że istniejące systemy IT są zdolne do zbierania i raportowania danych potrzebnych do monitorowania wskaźników BSC.
 6. Komunikacja i edukacja: Wszyscy pracownicy powinni zrozumieć, czym jest BSC, jakie są wskaźniki oraz jakie jest ich znaczenie dla firmy.
 7. Pilotowanie BSC: Wdrożenie BSC w wybranym departamencie lub jednostce biznesowej, aby ocenić jej skuteczność i dokonać ewentualnych korekt przed pełnym wdrożeniem.
 8. Pełne wdrożenie i monitorowanie: Wdrożenie BSC w całej firmie oraz regularne monitorowanie wskaźników, analizowanie wyników i dokonywanie korekt w razie potrzeby.
 9. Przegląd i dostosowywanie: Regularne przeglądy BSC (np. raz na rok), aby dostosować ją do zmieniających się warunków rynkowych, celów firmy czy nowych wyzwań.
 10. Linkowanie BSC do systemów motywacyjnych: Powiązanie wyników BSC z systemami wynagrodzeń i premii, aby zachęcić pracowników do realizacji celów strategicznych.
 11. Utrzymanie aktualności: Upewnienie się, że BSC jest ciągle aktualna i odpowiada na nowe wyzwania i potrzeby firmy.
 12. Ewolucja i doskonalenie: Na podstawie doświadczeń i uzyskanych wyników, ciągłe doskonalenie procesów i wskaźników zawartych w BSC.

 

Wdrożenie Zrównoważonej Karty Wyników to nie jednorazowy projekt, ale ciągły proces, który wymaga regularnej aktualizacji i dostosowywania do zmieniających się warunków biznesowych i strategicznych priorytetów firmy.

Korzyści z wdrożenia Zrównoważonej Karty Wyników

 1. Holisticzne podejście do zarządzania: Zamiast skupiać się wyłącznie na wynikach finansowych, organizacje mogą analizować swoją działalność z wielu perspektyw.
 2. Komunikacja i klarowność celów: Pomaga w komunikacji strategicznej wizji oraz w dostarczaniu konkretnych wskaźników postępu w jej realizacji.
 3. Motywacja pracowników: Dzięki jasno zdefiniowanym celom i wskaźnikom, pracownicy wiedzą, co jest ważne i jak ich praca wpływa na całą organizację.
 4. Wsparcie dla podejmowania decyzji: Dzięki dokładnym informacjom na temat różnych aspektów działalności, menedżerowie mogą podejmować lepiej poinformowane decyzje.

Podsumowanie

Zrównoważona karta wyników to narzędzie, które pozwala firmom na bardziej kompleksową analizę ich działalności, niż to możliwe przy wykorzystaniu tylko wskaźników finansowych. Pomaga w zrozumieniu, jak różne aspekty biznesu wpływają na siebie nawzajem, co przekłada się na lepsze podejmowanie decyzji i bardziej efektywne zarządzanie. W dobie dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego, takie podejście jest nie tylko pożądane, ale często niezbędne.