Teleakademia

BAZA WIEDZY:

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

Jak opracować użyteczny skrypt rozmowy?

Skuteczna komunikacja z zespołem, klientami czy partnerami biznesowymi jest jednym z kluczowych czynników sukcesu w każdej firmie. Jednym ze sposobów na ułatwienie tego procesu jest opracowanie skryptu rozmowy. Ale jak to zrobić, aby był on użyteczny i spełniał swoje zadanie? Oto kilka wskazówek dla menedżerów.

Określ cel skryptu

Zanim zaczniesz pisać skrypt, musisz wiedzieć, do czego będzie on służył. Czy ma pomóc w sprzedaży produktu? W szkoleniu nowych pracowników? A może w negocjacjach z partnerami? Określenie celu pomoże Ci skoncentrować się na najważniejszych elementach. Przykładowe cele skryptów rozmów:

 • Informacyjny: Przedstawienie nowego produktu lub usługi.
 • Sprzedażowy: Perswazja klienta do zakupu produktu lub usługi.
 • Wsparcie techniczne: Pomoc klientowi w rozwiązaniu problemu z produktem/usługą.
 • Badania rynkowe: Zbieranie opinii klientów na temat produktu/usługi.
 • Rekrutacyjny: Przeprowadzenie wywiadu z kandydatem do pracy.
 • Negocjacyjny: Ustalenie warunków współpracy z partnerem biznesowym.
 • Szkoleniowy: Instruktaż dla nowych pracowników lub wprowadzenie do nowych procedur.
 • Kryzysowy: Komunikacja z klientami w sytuacjach trudnych, np. w przypadku awarii usługi.
 • Feedback: Zbieranie opinii od pracowników na temat zmian w firmie.
 • Zachęta do działania: Motywowanie zespołu do realizacji określonych zadań czy celów.
 • Doradztwo: Pomoc klientom w wyborze odpowiedniego produktu czy usługi.
 • Upomnienie: Rozmowa z pracownikiem dotycząca niewłaściwego zachowania lub wyników pracy.
 • Lojalizacyjny: Utrzymanie długoterminowych relacji z klientem, np. przedstawienie ofert specjalnych.

 

W zależności od specyfiki branży i potrzeb firmy, lista celów skryptów rozmów może być znacznie dłuższa. Ważne jest, aby każdy skrypt był precyzyjnie dostosowany do swojego głównego celu i odbiorcy.

Zrozum swoich rozmówców

Zastanów się, z kim będziesz rozmawiać. Co mogą już wiedzieć na dany temat? Jakie mogą mieć wątpliwości czy obawy? Dostosuj język i ton skryptu do swojej publiczności.

Struktura i klarowność

Dobry skrypt rozmowy powinien być logicznie uporządkowany. Zaczynaj od wstępu, gdzie przedstawiasz się i wyjaśniasz cel rozmowy. Następnie przedstaw kluczowe informacje, argumenty czy korzyści. Zakończ rozmowę podsumowaniem i ewentualnym wezwaniem do działania. Poniżej struktura przykładowego skryptu rozmowy sprzedażowej:

 1. Wstęp:
  • Przedstawienie siebie i firmy.
  • Krótka linijka budująca raport (np. odniesienie do poprzedniej rozmowy, pogody, aktualnych wydarzeń itp.).
  • Wyjaśnienie celu rozmowy.
 2. Zidentyfikowanie potrzeb klienta:
  • Pytania otwarte, mające na celu zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta.
  • Aktywne słuchanie odpowiedzi klienta.
 3. Prezentacja produktu/usługi:
  • Krótki opis produktu/usługi.
  • Podkreślenie korzyści i wartości dodanej produktu/usługi w kontekście potrzeb klienta.
  • Prezentacja unikalnych cech produktu/usługi, które wyróżniają go na tle konkurencji.
 4. Przedstawienie oferty:
  • Cena i warunki płatności.
  • Promocje lub rabaty.
  • Gwarancja i wsparcie po sprzedaży.
 5. Przeciwdziałanie obiekcjom:
  • Zidentyfikowanie potencjalnych zastrzeżeń klienta.
  • Przygotowane odpowiedzi i rozwiązania dla najczęstszych obiekcji.
 6. Zachęta do podjęcia decyzji:
  • Podkreślenie korzyści płynących z natychmiastowego podjęcia decyzji.
  • Ewentualne dodatkowe bonusy za szybką decyzję.
 7. Zakończenie rozmowy:
  • Podziękowanie za czas i rozmowę.
  • Potwierdzenie ustaleń i następnych kroków (np. przesłanie umowy, dostawa produktu).
  • Zachęta do ponownego kontaktu w przypadku pytań czy wątpliwości.
 8. Notatki po rozmowie:
  • Zapisanie kluczowych informacji z rozmowy, w tym ustaleń, potrzeb klienta, ewentualnych obiekcji.
  • Plan działania na przyszłość – kolejne kroki, które trzeba podjąć w procesie sprzedaży.

 

Pamiętaj, że skrypt sprzedażowy powinien służyć jako ramy do rozmowy, a nie sztywne reguły. Kluczem jest autentyczność, dostosowywanie się do sytuacji i indywidualnych potrzeb klienta.

Uwzględnij różne scenariusze

Rzadko kiedy rozmowy idą dokładnie tak, jak planowaliśmy. Dlatego warto być przygotowanym na różne pytania, wątpliwości czy sprzeciwy. Opracuj odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania lub obiekcje.

Praktyka czyni mistrza

Nawet najlepiej napisany skrypt rozmowy nie przyniesie efektów, jeśli nie będzie on naturalnie brzmiał w trakcie rozmowy. Przed wprowadzeniem skryptu w życie, przeprowadź próbne rozmowy, dostosowując skrypt do reakcji rozmówcy. Zachowaj też elastyczność, bo skrypt rozmowy to nie sztywne reguły, których trzeba przestrzegać za wszelką cenę. Traktuj go raczej jako wytyczne, które pomogą Ci w trakcie rozmowy. Jeśli sytuacja tego wymaga, nie krępuj się odbiegać od skryptu.

Regularne aktualizacje

Świat biznesu, potrzeby klientów czy technologie są w ciągłym ruchu. Regularnie przeglądaj i aktualizuj swój skrypt, dostosowując go do aktualnych realiów. Bardzo popularne, szczególnie w firmach dysponującym własnym zorganizowanym centrum kontaktu, jest wykorzystywanie nagrań rozmów telefonicznych z klientami jako cennego narzędzia w doskonaleniu skryptów rozmów. Poniżej kilka kroków, jak to robić efektywnie:

 1. Zgoda na nagrywanie: Przede wszystkim, upewnij się, że masz wymaganą zgodę klienta na nagrywanie rozmowy. Informuj rozmówcę na początku konwersacji o tym, że rozmowa jest nagrywana.
 2. Regularne przesłuchania: Wyznacz określony czas (np. raz w tygodniu lub miesiącu), w którym przesłuchasz wybrane nagrania. Może to robić menedżer, zespół lub dedykowana osoba.
 3. Analiza treści: Słuchając nagrań, zwróć uwagę na:
  • Jakie pytania zadają klienci?
  • Jakie są najczęstsze obiekcje?
  • W których momentach rozmowy występują nieporozumienia?
  • Jakie fragmenty skryptu są najbardziej i najmniej efektywne?
 4. Wyciąganie wniosków: Po przesłuchaniu nagrań, sporządź listę wniosków oraz obszarów do poprawy w skrypcie rozmowy.
 5. Modyfikacja skryptu: Na podstawie zebranych informacji, dokonaj niezbędnych modyfikacji w skrypcie, tak aby lepiej odpowiadał on na potrzeby i oczekiwania klientów.
 6. Szkolenie zespołu: Kiedy wprowadzisz zmiany do skryptu, upewnij się, że cały zespół jest świadomy tych zmian i wie, jak je wdrożyć. Organizuj regularne szkolenia i omówienia.
 7. Feedback od zespołu: Zachęcaj pracowników do dzielenia się opiniami na temat skryptu. Często mają bezpośredni kontakt z klientami i mogą dostarczyć cenne informacje na temat tego, co działa, a co można poprawić.
 8. Monitoring efektywności: Po wprowadzeniu zmian w skrypcie, monitoruj efektywność nowego podejścia. Czy zmienił się poziom satysfakcji klienta? Czy sprzedaż wzrosła?
 9. Cykliczne przeglądy: Proces doskonalenia skryptu powinien być ciągły. Regularnie wracaj do nagrań i powtarzaj cały proces, dostosowując skrypt do zmieniających się realiów rynkowych i potrzeb klientów.

 

Wykorzystanie nagrań rozmów z klientami w procesie doskonalenia skryptów pozwala na ciągłą adaptację do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań klientów, co przekłada się na lepsze wyniki w kontaktach biznesowych.

Podsumowanie

Skrypt rozmowy to potężne narzędzie w rękach menedżera, ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio przygotowany i stosowany. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest autentyczność, słuchanie rozmówcy i gotowość do dostosowywania się do sytuacji. Wprowadzając te wskazówki w życie, z pewnością opracujesz skrypt, który przyniesie oczekiwane rezultaty.