Teleakademia

BAZA WIEDZY:

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

Technologie VR i AR w szkoleniach i onboardingu pracowników

W ostatnich latach technologie wirtualnej rzeczywistości (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR) zyskały na popularności nie tylko w branży rozrywkowej, ale również w świecie biznesu. Szczególnie cenne okazały się one w obszarze szkoleń i procesu onboardingu nowych pracowników. Jak dokładnie te technologie wpływają na skuteczność i efektywność tych działań?

Zanurzenie w symulowanym środowisku pracy

Dzięki VR pracownicy mogą być zanurzeni w trójwymiarowym, interaktywnym środowisku, które odzwierciedla ich przyszłe miejsce pracy. To nie tylko pozwala na lepsze zrozumienie obowiązków, ale również przyspiesza proces adaptacji. Wirtualna rzeczywistość jest szczególnie przydatna w sektorach, gdzie praktyczne szkolenie jest kosztowne lub ryzykowne, jak medycyna, przemysł ciężki czy lotnictwo. Oto kilka przykładów takich środowisk:

 1. Przemysłowe Huty:
  • Wirtualna huta stalowa, gdzie pracownicy mogą zapoznać się z procesem hutniczym, obsługą wielkich pieców i procedurami bezpieczeństwa.
 2. Szpitale i Kliniki:
  • Symulowane sale operacyjne, gdzie personel medyczny może trenować procedury chirurgiczne czy diagnozowanie pacjentów.
 3. Biurowce:
  • Wirtualne biuro z różnymi pomieszczeniami, salami konferencyjnymi i stanowiskami pracy, gdzie pracownicy mogą trenować kompetencje interpersonalne czy zarządzanie zespołem.
 4. Stanowiska Obsługi Klienta:
  • Symulowany punkt sprzedaży, restauracja czy recepcja hotelu, gdzie pracownicy mogą ćwiczyć obsługę klienta i reagowanie na różne scenariusze.
 5. Stacje Kosmiczne:
  • Wirtualna stacja kosmiczna, gdzie astronauty mogą przygotowywać się do misji w kosmosie, ucząc się obsługi sprzętu czy radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych.
 6. Budowy i Placówki Inżynieryjne:
  • Symulowane placówki budowlane, gdzie inżynierowie i budowlańcy mogą praktykować koordynację prac, korzystanie z maszyn czy procedury bezpieczeństwa.
 7. Magazyny i Centra Logistyczne:
  • Wirtualny magazyn, w którym pracownicy mogą trenować kompletację zamówień, korzystanie z wózków widłowych czy zarządzanie zapasami.
 8. Laboratoria Naukowe:
  • Symulowane laboratorium, gdzie naukowcy mogą przeprowadzać eksperymenty, pracować z różnymi urządzeniami czy analizować próbki.
 9. Farmy i Gospodarstwa Rolne:
  • Wirtualna farma, gdzie rolnicy mogą uczyć się uprawy roślin, opieki nad zwierzętami czy zarządzania gospodarstwem.
 10. Podwodne Środowiska:
  • Symulowane dno oceanu czy rafa koralowa, gdzie nurkowie czy biolodzy morscy mogą ćwiczyć eksplorację czy badania podwodne.

 

Wykorzystanie VR w tych środowiskach umożliwia pracownikom nie tylko zdobycie cennych umiejętności w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku, ale także przygotowanie się do rzeczywistych wyzwań i sytuacji, które mogą napotkać w swojej pracy.

Interaktywne szkolenia

Technologie AR umożliwiają dodawanie warstwy cyfrowych informacji do rzeczywistego świata. Dzięki temu pracownicy mogą na żywo otrzymywać dodatkowe informacje, instrukcje czy wskazówki podczas wykonywania konkretnych zadań. To znacząco podnosi skuteczność szkoleń praktycznych. Przy wykorzystaniu technologii AR podczas szkolenia pracownicy mogą otrzymywać następujące dodatkowe informacje:

 1. Interaktywne Instrukcje:
  • Krok po kroku wizualne instrukcje do montażu, obsługi urządzeń czy realizacji konkretnych zadań.
  • Wyjaśnienia symboli, schematów czy diagramów nażywo.
 2. Bezpieczeństwo Pracy:
  • Wskazówki i ostrzeżenia dotyczące potencjalnych zagrożeń w danym obszarze pracy.
  • Symulacje sytuacji awaryjnych w bezpiecznym środowisku AR.
 3. Dane Produkcyjne:
  • Informacje o parametrach produktów, takie jak wymiary, materiały czy specyfikacje.
  • Aktualny status produkcji, dostępność surowców czy statystyki jakości.
 4. Komunikacja w Zespole:
  • Możliwość widzenia notatek, komentarzy czy sugestii od innych członków zespołu w czasie rzeczywistym.
  • Wskazówki dotyczące zadań od przełożonych lub ekspertów.
 5. Historia i Kontekst:
  • Informacje o historii danego produktu, procesu lub narzędzia.
  • Kontekst biznesowy i znaczenie danego zadania dla całej firmy.
 6. Wirtualne Modele 3D:
  • Trójwymiarowe modele produktów, maszyn czy komponentów.
  • Możliwość obracania, powiększania czy analizy detali.
 7. Testy i Quizy:
  • Interaktywne pytania i testy umożliwiające ocenę wiedzy pracownika na bieżąco.
  • Bezpośredni feedback na temat poprawnych i błędnych odpowiedzi.
 8. Tłumaczenia i Wskazówki Językowe:
  • Tłumaczenia terminów technicznych lub instrukcji dla pracowników nie mówiących w danym języku.
  • Wsparcie językowe dla wielojęzycznych zespołów.
 9. Symulacje Procesów:
  • Wizualizacja procesów produkcyjnych, logistycznych czy handlowych.
  • Symulacje zachowania produktów w różnych warunkach.
 10. Wskaźniki Wydajności:
  • Informacje o aktualnej wydajności pracownika, czasie wykonania zadania czy jakości pracy.

 

Technologia AR ma ogromny potencjał w zakresie dostarczania wartościowych, interaktywnych informacji w czasie rzeczywistym, co może znacząco przyczynić się do poprawy jakości szkolenia i adaptacji pracowników.

Indywidualizacja procesu nauczania

Każdy pracownik jest inny i potrzebuje indywidualnego podejścia. Dzięki VR i AR można dostosować szkolenia do potrzeb konkretnej osoby, śledząc jej postępy i adaptując treści w odpowiedzi na jej unikalne potrzeby.

Zwiększenie zaangażowania i motywacji

Nauka przez doświadczenie jest znacznie bardziej pamięciowa niż tradycyjne metody nauczania. Realistyczne symulacje w VR i interaktywne elementy AR zwiększają zaangażowanie pracowników w proces szkoleniowy, co przekłada się na lepsze rezultaty.

Skrócenie czasu onboardingu

Wprowadzenie nowego pracownika do firmy może być czasochłonne. Technologie VR i AR mogą znacząco przyspieszyć ten proces, umożliwiając nowym pracownikom zapoznanie się z kluczowymi aspektami ich roli w skondensowany i efektywny sposób.

Podsumowanie

Wdrożenie technologii AR (rozszerzonej rzeczywistości) i VR (wirtualnej rzeczywistości) w organizacji wymaga starannej analizy, planowania i przemyślanej strategii. Oto kroki, które można podjąć, aby skutecznie wdrożyć te technologie:

 1. Analiza Potrzeb i Ocena:
  • Określ cele biznesowe, które chcesz osiągnąć dzięki technologiom AR i VR.
  • Zastanów się, jakie procesy lub czynności mogą zostać ulepszone dzięki tym technologiom.
 2. Badanie Rynku:
  • Przeprowadź analizę dostępnych na rynku rozwiązań AR i VR.
  • Zidentyfikuj dostawców oferujących narzędzia, które najlepiej spełnią Twoje potrzeby.
 3. Budżet i Finansowanie:
  • Określ dostępne środki na wdrożenie technologii.
  • Rozważ ewentualne dotacje czy partnerstwa, które mogą pomóc w sfinansowaniu projektu.
 4. Wybór Technologii i Sprzętu:
  • Wybierz odpowiednie okulary AR/VR, kamery, sensory oraz oprogramowanie.
  • Upewnij się, że wybrane technologie są kompatybilne z istniejącą infrastrukturą IT.
 5. Tworzenie Treści:
  • Rozpocznij proces tworzenia lub zakupu treści dedykowanych dla AR/VR.
  • Jeśli to możliwe, współpracuj z ekspertami w zakresie tworzenia treści AR i VR.
 6. Szkolenie i Edukacja:
  • Przygotuj personel do korzystania z nowych technologii poprzez szkolenia i warsztaty.
  • Wyjaśnij pracownikom korzyści płynące z wykorzystania AR i VR.
 7. Testy i Optymalizacja:
  • Przeprowadź pilotażowe wdrożenie technologii w wybranych obszarach.
  • Zbieraj opinie od użytkowników, analizuj wyniki i dokonuj niezbędnych modyfikacji.
 8. Skalowanie i Rozwój:
  • Po udanym pilotażu rozszerz technologie AR i VR na inne obszary firmy.
  • Monitoruj postępy i dostosowuj strategię w miarę potrzeb.
 9. Wsparcie i Aktualizacje:
  • Zapewnij stałe wsparcie techniczne dla użytkowników.
  • Regularnie aktualizuj oprogramowanie i treści, aby były zgodne z najnowszymi standardami i trendami.
 10. Mierzenie Skuteczności:
  • Ustal metryki sukcesu i regularnie monitoruj postępy.
  • Analizuj, jak technologie AR i VR wpływają na produktywność, jakość pracy oraz satysfakcję klientów i pracowników.

 

W erze cyfrowej technologie VR i AR stają się nieocenionym narzędziem w procesie szkolenia i onboardingu pracowników. Oferują one nie tylko skuteczniejsze metody nauczania, ale również dostarczają pracownikom unikalnych doświadczeń, które przekładają się na ich długoterminowe zaangażowanie i lojalność wobec firmy. Inwestycja w te technologie może okazać się kluczem do budowania zespołu gotowego sprostać wyzwaniom przyszłości. Pamiętaj, że wdrożenie technologii AR i VR to proces, który wymaga ciągłego monitorowania, dostosowywania i inwestowania. Jednak z odpowiednim planowaniem i podejściem technologie te mogą przynieść znaczące korzyści dla Twojej organizacji.