Teleakademia

BAZA WIEDZY:

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

W jaki sposób system ERP wspiera zarządzanie przedsiębiorstwem?

Współczesne przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniami związanymi z efektywnym zarządzaniem złożonymi procesami biznesowymi. W tym kontekście systemy ERP (Enterprise Resource Planning) stają się nieocenionym wsparciem. Ale jak dokładnie system ERP przyczynia się do lepszego zarządzania firmą?

Czym jest system ERP?

ERP, czyli Enterprise Resource Planning, to zintegrowane systemy informatyczne, które wspierają różne procesy biznesowe w organizacji, takie jak finanse, logistyka, produkcja czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Dzięki centralizacji danych i funkcji, systemy ERP umożliwiają efektywne i spójne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Integracja procesów biznesowych

Jednym z głównych atutów systemów ERP jest integracja różnych działów i procesów biznesowych w jednym systemie.

Przykład: Dział sprzedaży dokonując zamówienia w systemie ERP automatycznie informuje magazyn o potrzebie wysyłki produktu, a dział finansowy otrzymuje informację o transakcji do fakturacji.

Dostęp do rzeczywistych danych

Dzięki centralizacji danych, system ERP zapewnia dostęp do aktualnych informacji z różnych działów firmy w czasie rzeczywistym.

Przykład: Kierownik produkcji może na bieżąco monitorować zużycie surowców i dostosowywać plany produkcyjne w odpowiedzi na niespodziewane zmiany w zamówieniach.

Automatyzacja i optymalizacja procesów

Systemy ERP umożliwiają automatyzację wielu rutynowych zadań, co przekłada się na większą efektywność i redukcję błędów. Oto lista typowych rutynowych zadań, które są często automatyzowane przez systemy ERP:

 1. Rejestracja zamówień: Automatyczne przetwarzanie zamówień od klientów i generowanie odpowiednich dokumentów.
 2. Fakturowanie: Automatyczne generowanie faktur na podstawie dostarczonych produktów lub usług.
 3. Zarządzanie zapasami: Monitorowanie poziomów zapasów w czasie rzeczywistym i automatyczne generowanie zamówień zakupowych, gdy poziom zapasów spada poniżej określonego progu.
 4. Płace i wynagrodzenia: Automatyczne przetwarzanie list płac, obliczanie podatków i innych składek.
 5. Raportowanie finansowe: Generowanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych raportów finansowych.
 6. Planowanie produkcji: Automatyczne tworzenie harmonogramów produkcji na podstawie dostępności surowców i zapotrzebowania na produkty.
 7. Zarządzanie relacjami z klientami (CRM): Automatyczne śledzenie interakcji z klientami, takich jak połączenia telefoniczne, e-maile czy spotkania.
 8. Zarządzanie projektami: Automatyczne śledzenie postępów w projektach, zasobów i budżetu.
 9. Zarządzanie zasobami ludzkimi: Automatyczne śledzenie czasu pracy, urlopów, szkoleń czy ocen wydajności.
 10. Zarządzanie zakupami: Automatyczne generowanie zamówień zakupowych na podstawie zapotrzebowania i dostępności u dostawców.
 11. Zarządzanie serwisem posprzedażowym: Automatyczne rejestrowanie zgłoszeń serwisowych i przypisywanie ich do odpowiednich techników czy zespołów.
 12. Zarządzanie jakością: Automatyczne monitorowanie i raportowanie wskaźników jakości w procesach produkcyjnych.
 13. Zarządzanie finansami: Automatyczne śledzenie przepływów pieniężnych, sald bankowych i innych operacji finansowych.
 14. Zarządzanie dokumentacją: Automatyczne archiwizowanie, indeksowanie i wyszukiwanie dokumentów związanych z działalnością firmy.
 15. Zarządzanie podatkami: Automatyczne obliczanie podatków i generowanie odpowiednich deklaracji.

 

Te zadania to tylko przykłady możliwości systemów ERP. W praktyce zakres automatyzacji zależy od specyfiki branży, potrzeb przedsiębiorstwa oraz funkcjonalności konkretnego systemu ERP.
Przykład: Automatyczne generowanie raportów finansowych na koniec miesiąca, eliminując konieczność ręcznego zbierania danych i obliczeń.

Wsparcie w podejmowaniu decyzji

Dzięki analizie danych zgromadzonych w systemie ERP, menedżerowie mogą podejmować lepiej poinformowane decyzje strategiczne. Oto lista przykładowych decyzji, które mogą być podejmowane na podstawie analizy tych danych:

 1. Ekspansja na nowe rynki: Analiza sprzedaży i trendów konsumenckich może wskazać potencjalne nowe rynki do rozwoju.
 2. Inwestycje w nowe produkty lub usługi: Analiza danych sprzedażowych i opinii klientów może pomóc w identyfikacji luk na rynku lub nowych możliwości produktowych.
 3. Optymalizacja łańcucha dostaw: Analiza danych zakupowych i logistycznych może wskazać obszary do poprawy w łańcuchu dostaw.
 4. Zmiany w strukturze cenowej: Analiza marż i kosztów może sugerować potrzebę dostosowania cen produktów lub usług.
 5. Rozwój i szkolenie pracowników: Analiza danych z modułu HR może wskazać obszary, w których pracownicy potrzebują dodatkowego szkolenia lub rozwoju.
 6. Inwestycje w technologię: Analiza wydajności i efektywności różnych procesów może sugerować potrzebę inwestycji w nowe technologie lub aktualizację istniejących systemów.
 7. Zmiany w strategii marketingowej: Analiza danych sprzedażowych i informacji o klientach może wskazywać na potrzebę zmiany podejścia marketingowego.
 8. Decyzje dotyczące zakupów i inwestycji: Analiza danych finansowych i zakupowych może pomóc w planowaniu przyszłych zakupów i inwestycji.
 9. Zmiany w strategii produkcji: Analiza danych produkcyjnych może sugerować potrzebę zmiany w procesach produkcyjnych lub wdrożenia nowych metod produkcji.
 10. Decyzje dotyczące partnerstw i aliansów: Analiza danych dotyczących dostawców i partnerów może wskazywać na potencjalne możliwości tworzenia partnerstw strategicznych.
 11. Planowanie przyszłego wzrostu: Analiza trendów sprzedaży, finansów i innych kluczowych wskaźników może pomóc w prognozowaniu przyszłego wzrostu i planowaniu związanych z nim działań.
 12. Decyzje dotyczące restrukturyzacji: Analiza danych finansowych i operacyjnych może wskazywać na potrzebę restrukturyzacji w celu zwiększenia efektywności.

 

Dane zgromadzone w systemie ERP dostarczają menedżerom cennych informacji, które mogą być wykorzystane do podejmowania strategicznych decyzji w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Ważne jest jednak, aby te decyzje były podejmowane w oparciu o dokładną analizę i interpretację dostępnych danych.

Zwiększenie elastyczności i skalowalności

Nowoczesne systemy ERP są modularne, co oznacza, że przedsiębiorstwa mogą dostosowywać je do swoich potrzeb, dodając nowe funkcje w miarę wzrostu i rozwoju. Najczęściej spotykane moduły w systemach ERP:

 1. Moduł Finansowy: Obejmuje księgowość, kontrolę finansową, zarządzanie płatnościami, analizę kosztów oraz raportowanie finansowe.
 2. Moduł Sprzedaży i Dystrybucji: Zarządzanie zamówieniami, prognozowanie sprzedaży, zarządzanie relacjami z klientami (CRM) oraz logistyka.
 3. Moduł Zakupów: Zarządzanie dostawcami, zakupy, zarządzanie zamówieniami zakupowymi oraz optymalizacja łańcucha dostaw.
 4. Moduł Produkcji: Planowanie produkcji, zarządzanie zapasami, kontrola jakości oraz śledzenie postępów produkcji.
 5. Moduł Magazynowy: Zarządzanie zapasami, lokalizacja produktów, zarządzanie przepływem towarów oraz optymalizacja procesów magazynowych.
 6. Moduł Zasobów Ludzkich (HR): Zarządzanie personelem, płace, rekrutacja, szkolenia, ocena wydajności oraz zarządzanie świadczeniami dla pracowników.
 7. Moduł Projektowy: Zarządzanie projektami, planowanie zasobów, śledzenie postępów oraz kontrola kosztów projektu.
 8. Moduł Serwisowy: Zarządzanie serwisem posprzedażowym, gwarancje, naprawy oraz wsparcie dla klientów.
 9. Moduł CRM (Customer Relationship Management): Zarządzanie relacjami z klientami, analiza zachowań klientów, wsparcie sprzedaży oraz marketing.
 10. Moduł Analizy i Raportowania: Narzędzia do analizy danych, tworzenia raportów oraz wsparcie w podejmowaniu decyzji.
 11. Moduł E-commerce: Wsparcie dla sprzedaży online, integracja z platformami e-commerce oraz zarządzanie sklepami internetowymi.
 12. Moduł Mobilny: Umożliwia dostęp do systemu ERP z urządzeń mobilnych, takich jak smartfony czy tablety.

 

Warto zaznaczyć, że konkretne funkcje i moduły mogą różnić się w zależności od dostawcy systemu ERP oraz specyfiki branży, w której działa przedsiębiorstwo. Wielu dostawców oferuje też możliwość dostosowywania systemu do indywidualnych potrzeb klienta poprzez dodawanie specjalistycznych modułów lub integrację z innymi systemami.
Przykład: Młoda firma może zacząć od podstawowej wersji systemu ERP, a w miarę ekspansji na nowe rynki czy wprowadzania nowych produktów, dodawać kolejne moduły.

 

Podsumowując, systemy ERP odgrywają kluczową rolę w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Poprzez integrację procesów, automatyzację zadań i dostarczanie rzeczywistych danych, systemy te przyczyniają się do zwiększenia efektywności, redukcji kosztów i wsparcia strategicznego podejmowania decyzji. Inwestycja w dobrze dostosowany system ERP może być kluczem do sukcesu dla wielu organizacji.